Về chúng tôi

iqforex.asia không phải là trang web chính thức của iqoption.com.

Tất cả thương hiệu được sử dụng thuộc về iqoption.com. Đây là một trang web liên kết và thúc đẩy iqoption. Hầu hết các thông tin trên trang web này được lấy từ tài liệu quảng cáo iqoption. Chúng tôi cố gắng cập nhật tất cả thông tin nhưng luôn luôn kiểm tra trang web chính thức của IQ OPTION vì thông tin trên trang web này có thể đã lỗi thời và chúng tôi không chịu trách nhiệm về điều đó.

Chính sách quảng cáo: Chúng tôi đã thực hiện tất cả những nỗ lực để đảm bảo rằng trang web này tuân thủ tất cả các yêu cầu về quy định. Liên hệ với webmaster: [email protected]

 

iq option forex trading logo orange

CHI TIẾT CHÍNH THỨC CỦA IQOPTION LTD:

Số đăng ký HE327751
Địa chỉ: Yiannis Nicolaides Business Center, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus
Điện thoại tại Anh: +44 20 8068 0760

Hỗ trợ: [email protected]
Các vấn đề gửi: [email protected]