This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

Google translation:

Trang web này sử dụng cookie – các tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy của bạn để giúp trang web cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nói chung, cookie được sử dụng để giữ lại sở thích của người dùng, lưu trữ thông tin cho những thứ như giỏ mua hàng và cung cấp dữ liệu theo dõi ẩn danh cho các ứng dụng của bên thứ ba như Google Analytics. Theo nguyên tắc, cookie sẽ làm cho trải nghiệm duyệt web của bạn tốt hơn. Tuy nhiên, bạn có thể muốn tắt cookie trên trang này và trên các trang khác. Cách hiệu quả nhất để thực hiện việc này là tắt cookie trong trình duyệt của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo phần Trợ giúp của trình duyệt hoặc xem trang web về Cookie cung cấp hướng dẫn cho tất cả các trình duyệt hiện đại.