thẻ

0 phút đọc

Để thuận tiện cho bạn, các thay đổi đối với lịch giao dịch FX Options được nêu rõ bên dưới. Tất cả thời gian đều theo giờ UTC.

Ngày 24 tháng 12 năm 2020
Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mở cửa như thường lệ và tùy thuộc vào điều kiện thị trường có thể đóng cửa sớm.

Ngày 25 tháng 12 năm 2020
Ngày 1 tháng 1 năm 2021

ĐÃ ĐÓNG CỬA.

28 tháng 12 năm 2020
4 tháng 1, 2021

Tùy thuộc vào sự biến động của thị trường Các tùy chọn FX có thể mở muộn.

Giao dịch ngay bây giờ


Nguồn: IQOption blog (blog.iqoption.com) 2020-12-23 11:33:44
Bài viết đã được dịch cho mục đích thông tin và quảng cáo. Bản dịch có thể không chính xác và có thể chứa lỗi mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Xin lưu ý bài viết này đã được dịch bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu bạn gặp khó khăn khi hiểu bài viết, vui lòng tham khảo bài viết gốc từ blog IQOption.