3 phút đọc

Il mercato delle criptovalute è rimasto sotto pressione negli ultimi giorni. Il Bitcoin (BTC) si attesta intorno ai 7500 $ e l’Ethereum (ETH) appena sotto i 600 $ . La news principale che ha scatenato queste trả tiền để có thể gửi tiền từ trang web của bạn và bạn có thể sử dụng CFTC, kinh doanh sul der derivati. Nhiệm vụ quan trọng nhất là liên kết với nhau, có thể được gửi đến từ trang web của bạn để liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sử dụng dịch vụ của bạn.

 Cripto

L'inchiesta si concentrerebbe princmente su do pratiche che sono ritenute scorrette dagli organi di vigilanza: lo spoofing e l'uso di diversi môi giới trên la compravendita di asset finanziari. Lo spoofing si realizza quando nel mercato, mỗi bài viết precisi sul cuốn sách di động để tìm tài sản, bạn có thể sử dụng tài khoản của bạn, bạn có thể sử dụng tài khoản của bạn để tìm kiếm, bạn có thể sử dụng nó trong thư mục của bạn.

Bạn có thể truy cập vào trang web của bạn

Không có gì khác biệt, trong lượng tử richiede grandi mezzi tecnici đến la possibilità di động kinh doanh vé máy bay tự động hóa, máy chủ magari sfruttando colocati con quelli usati dalla borsa, mỗi quảng cáo riuscire impartire quảng cáo marini altissima velocità o, đến trong caso questo, cancelarli một thứ hai dell'evoluzione della formazione dei prezzi e delle quantità sul cuốn sách di negoziazione.

E 'evidente che questa possa essere xem xét una manipolazione del mercato, poiché un trader scorretto potrebbe inondare un cuốn sách di tantissimi ordini trong người mua một thợ lặn sống trước khi mỗi người hủy bỏ questi ordini poco prima di eff ettuare un eseguito. Ciò potrebbe generare negri altri partecipanti al sách l’impressione che il prezzo stia trên mỗi subire un rialzo. La seconda pratica, invece, richiede che il trader malevolo possegga più tài khoản con diversi môi giới

Trong questo caso la “truffa” ai danni degli altri partecipanti al cuốn sách di negoziazione avviene comprando o vendendo trong tài khoản usando un account, per poi trasferire gli tài sản così acquisiti all'altro tài khoản rivendendoli trong un secondo momento. Không phải là một người giàu có, có thể khác biệt, bạn có thể nói chuyện với người khác, và bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng hơn và không phải là tài khoản của bạn.

Fai trading qui

GAvviso Generale di Rischio

Tôi có thể sử dụng tài khoản của bạn để tìm kiếm trên trang web của bạn và không cần phải làm điều đó, bạn có thể sử dụng tất cả những gì bạn cần. Không phải dovreste mai đầu tư denaro che non vi potete permettere di perdere

 


Nguồn: IQOption blog (blog.iqoption.com) 2018-05-28 15:30:49
Bài viết đã được dịch cho mục đích thông tin và quảng cáo. Bản dịch có thể không chính xác và có thể chứa lỗi mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Xin lưu ý bài viết này đã được dịch bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu bạn gặp khó khăn khi hiểu bài viết, vui lòng tham khảo bài viết gốc từ blog IQOption.