5 phút đọc

Nếu bạn luôn nghĩ về biểu đồ giá như một chuỗi thăng trầm, ngoằn ngoèo thì về cơ bản, bạn đã không sai. Chỉ báo ZigZag nhằm mục đích đơn giản hóa biểu đồ và loại bỏ nhiễu giá để tiết lộ xu hướng cơ bản thực tế. Công cụ này không phải là một công cụ tự cung cấp, nhưng việc sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác có thể cải thiện đáng kể phương pháp tiếp cận của bạn.

ZigZag hoạt động như thế nào?

Chỉ báo ZigZag là một công cụ khá cơ bản được các nhà phân tích sử dụng để hiểu khi nào một chứng khoán đang đảo ngược xu hướng của nó. Bằng cách xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, nó xác định các biến động giá lớn trong khi lọc ra các biến động ngắn hạn và loại bỏ nhiễu của các điều kiện thị trường hàng ngày.

Để sử dụng công cụ này, cần thiết lập tỷ lệ phần trăm biến động của giá. Cài đặt mặc định là 5%, tuy nhiên, tùy thuộc vào cách tiếp cận, các nhà giao dịch có thể đặt nó thành một tỷ lệ phần trăm thấp hơn, như 4% hoặc các giá trị cao hơn, như 9 hoặc 10 phần trăm. Giá trị 10% có nghĩa là chỉ những biến động giá trên 10% mới được tính đến. Những thay đổi nhỏ hơn về giá bị loại bỏ, cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh lớn hơn.

Chỉ báo đặt các điểm mà theo tính toán, sự đảo chiều xảy ra trên biểu đồ. Các điểm này được nối với nhau bằng các đường tạo thành hình ngoằn ngoèo.

Làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch?

Các chỉ báo ZigZag chỉ xuất hiện khi biến động giá giữa mức dao động cao và mức dao động thấp lớn hơn tỷ lệ phần trăm được chỉ định. Vì chỉ báo phân tích dữ liệu lịch sử, nó không phải là một công cụ dự đoán của riêng nó. Tuy nhiên, nó có thể giúp một nhà giao dịch có thể phát hiện ra sự thay đổi đáng kể về giá, loại bỏ những biến động nhỏ.

Chỉ báo ZigZag trên nền tảng IQ Option

Trong ví dụ trên, ZigZag được áp dụng trên cặp FX USD / JPY với cài đặt 5%. Như đã trình bày, nó có thể được kết hợp với các bộ dao động, chẳng hạn như RSI, để tạo thành một công cụ cho chiến lược đảo ngược xu hướng.

Các mức cao và thấp của chỉ báo ZigZag cũng có thể hữu ích để phát hiện các mẫu biểu đồ như Đầu và Vai và xây dựng các mức thoái lui Fibonacci.

Làm thế nào để thiết lập nó?

Để thiết lập chỉ báo ZigZag, bạn cần quyết định phần trăm biến động giá mà bạn sẽ sử dụng. Tìm chỉ báo trong phần “Xu hướng” của menu chỉ báo.

ZigZag trong menu của chỉ báo

Cài đặt mặc định của chỉ báo đề xuất biến động 1%, tuy nhiên, giá trị này có thể được thay đổi theo chiến lược cá nhân của bạn. Độ dày cũng như màu sắc của đường nét cũng có thể điều chỉnh được.

Cài đặt mặc định của chỉ báo

Phần kết luận

Chỉ báo ZigZag có thể là một công cụ thuận tiện và đơn giản để loại bỏ nhiễu khỏi thị trường và hình dung tiến trình thực tế của một công cụ tài chính từ điểm A đến điểm B. Nó có thể được sử dụng cho các nhà giao dịch hiểu lý thuyết Sóng Elliott và muốn nâng cao thói quen giao dịch của họ. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng không có gì đảm bảo cho các tín hiệu chính xác 100%.

Thử chỉ báo ZigZag


Nguồn: IQOption blog (blog.iqoption.com) 2021-02-19 14:29:09
Bài viết đã được dịch cho mục đích thông tin và quảng cáo. Bản dịch có thể không chính xác và có thể chứa lỗi mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Xin lưu ý bài viết này đã được dịch bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu bạn gặp khó khăn khi hiểu bài viết, vui lòng tham khảo bài viết gốc từ blog IQOption.