Báo cáo tuần Forex: Sự cố không xảy ra trong ngày kỷ niệm

Đọc 15 phút

Dự báo tuần trước đã không được kích hoạt, mặc dù chỉ đến đúng hướng. USD dài, ngắn EUR / JPY, EUR / USD ngắn là điều chính xác để làm, nhưng các cấp độ nhập cảnh đã được bỏ qua bởi hơn 25 pip. Tôi đã cung cấp không có xem cho AUD và GBP, và giao dịch USD / CAD ngắn là 8 pips trong màu đỏ.


Nguồn: IQOption blog (blog.iqoption.com) 2018-09-09 20:49:07
Bài viết đã được dịch cho mục đích thông tin và quảng cáo. Bản dịch có thể không chính xác và có thể chứa lỗi mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Xin lưu ý bài viết này đã được dịch bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu bạn gặp khó khăn khi hiểu bài viết, vui lòng tham khảo bài viết gốc từ blog IQOption.